Attest voor erkenning van Vlaams diploma in buitenland

Als je je Vlaams diploma wil laten erkennen in het buitenland neem je contact op met het NARIC-centrum van dat land. Daar krijg je alle informatie over de procedure die je moet volgen. De adressen van deze centra vind je terug op de website van het ENIC-NARIC-centrum.

Als je in het buitenland informatie moet verlenen over het diploma dat je in Vlaanderen hebt behaald, maak je gebruik van:

 

Het diplomasupplement

Een document dat in het Nederlands (op vraag in het Engels) afgeleverd wordt bij elk diploma dat uitgereikt wordt door een Vlaamse universiteit of hogeschool. Dit document beantwoordt aan een Europees format en bevat informatie over de gevolgde opleiding (stages, thesis, studieomvang, studie-ervaring in het buitenland tijdens de opleiding, …) en over het Vlaamse systeem van hoger onderwijs.

Het diplomasupplement kan alleen afgeleverd worden door de instelling die het diploma uitreikt.

Een attest in het Nederlands of Engels afgeleverd door NARIC dat bevestigt dat je diploma:

  • erkend is in Vlaanderen

  • uitgereikt werd door een in Vlaanderen erkende instelling voor hoger onderwijs

NARIC maakt ook attesten op voor houders van Vlaamse pedagogische diploma’s met vermelding van hun lesbevoegdheid in Vlaanderen die in het buitenland willen lesgeven.

 


Hoe vraag je een attest aan?

Je bezorgt NARIC een fotokopie van je Vlaamse diploma, een fotokopie van je identiteitskaart (of je rijksregisternummer) en je adresgegevens. Geef aan of je het attest in het Nederlands of het Engels wilt ontvangen. Deze dienst is gratis.

NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II- laan 15
1210 Brussel