Belgische diploma's

Federale diploma’s en diploma’s uit andere gemeenschappen

 

Diploma’s uitgereikt door de Koninklijke Militaire School

Diploma’s van burgerlijk ingenieur polytechnicus en van licentiaat behaald aan de Koninklijke Militaire School zijn gelijkgesteld met het niveau van master in Vlaanderen.

Raadpleeg de wetgeving (Art. II. 175. §2).

 

Diploma’s uit andere Belgische gemeenschappen

Erkende diploma’s uit de Franse- en Duitstalige gemeenschap zijn gelijkwaardig met de overeenkomende Vlaamse diploma’s. Het is niet nodig om een erkenningsaanvraag in te dienen bij NARIC.