Duurtijd en kostprijs

Hoe lang het duurt voor je een beslissing ontvangt en hoeveel de erkenning kost, hangt af van je behaalde diploma en de erkenning die je nodig hebt. Ga dit eenvoudig na en krijg advies op maat van je persoonlijke situatie.

 


 

Hoe lang duurt het voor je een beslissing ontvangt?

Niveau-erkenning Specifieke erkenning
60 kalenderdagen 120 kalenderdagen

NARIC streeft ernaar om alle dossiers binnen deze termijn af te handelen.

Zorg ervoor dat je dossier volledig is voordat je het indient. De termijn start pas als je alle vereiste documenten hebt ingediend. Er is een uitzondering voor vluchtelingen.

Als je een onvolledig dossier indient, contacteren wij je om de ontbrekende documenten op te vragen. De afhandelingstermijn start dan wanneer de ontbrekende documenten aan het dossier worden toegevoegd.

Je hebt 6 maanden de tijd om je ontbrekende documenten op te sturen. Doe je dit niet, wordt je dossier afgesloten. Als je na 6 maanden alsnog ontbrekende documenten bezorgt, moet je opnieuw betalen of een geldig bewijs van vrijstelling voorleggen.

Als er twijfel is over de authenticiteit van een buitenlands diploma, kan NARIC de termijn uitzonderlijk verlengen om de nodige authenticiteitscontroles uit te voeren.

naar boven


Hoeveel kost de erkenning?

Niveau-erkenning 90 euro
Specifieke-erkenning

180 euro

Erkenning van een doctoraat 300 euro

Als je je dossier hebt ingediend, krijg je een instructie voor een overschrijving. Je ontvangt deze via e-mail. 

Het onderzoek naar de gelijkwaardigheid is gratis voor wie op het moment van de erkenningsaanvraag:

  • Asielzoeker is en dit kan aantonen met een bijlage 25 of 26 voor asielzoekers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ) in combinatie met een geldig attest van immatriculatie (oranje kaart).
  • Erkend vluchteling is en dit kan aantonen met een verblijfskaart, identiteitskaart, of een attest van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CVSG).
  • Subsidiair beschermde is en dit kan aantonen met een verblijfskaart, een identiteitskaart of een attest van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CVSG).Een verhoogde tegemoetkoming krijgt en dit kan aantonen met een recent bewijs van het ziekenfonds.
  • Tijdelijk beschermde is en dit kan aantonen met een attest van tijdelijke bescherming van de FOD Binnenlandse zaken.

  • Een leefloon krijgt van een OCMW of maatschappelijke hulp gelijk aan een leefloon en dit kan aantonen met een recent bewijs.
  • Inburgeraar is en dit kaan aantonen met een inburgeringscontract van maximaal 3 jaar oud.
  • Werkzoekende is en dit kan aantonen met een trajectovereenkomst of een afsprakenblad van de VDAB van maximaal 2 jaar oud.  
  • Werkzoekende is en een actieplan heeft of deelneemt aan een begeleidingsactie van ACTIRIS of een van zijn Nederlandstalige partners en dit kan aantonen met een begeleidingsovereenkomst van maximaal 2 jaar oud.

Als je tot één van deze groepen behoort, voeg je het bewijsdocument toe aan je dossier. Je moet dan niet betalen voor je aanvraag.

naar boven