Een dossier indienen

Onze kantoren zijn gesloten, maar we werken verder. We kunnen  voorlopig geen briefpost meer ontvangen. Bezorg ons je aanvraag via e-mail.

Hoe dien je een dossier in?

En Français

 1. Vul het aanvraagformulier (docx bestandAanvraagformulier erkenning gelijkwaardigheid buitenlands studiebewijs (932 kB)) volledig in.
 2. Maak een aparte pdf van elk verplicht document
 3. Stuur een e-mail met in bijlage alle pdf-documenten naar naric.attesten@vlaanderen.be

Opgelet

 • Bezorg ons enkel documenten in pdf.
 • Bezorg ons één pdf per document.
 • Geef de pdf de naam van het document.
 • Als een document te groot is om door te mailen in één pdf, verdeel het dan over enkele pdf’s.

Voorbeelden

 • Identiteitsbewijs: voorkant + achterkant in één pdf document
 • Aanvraagformulier: één pdf document
 • Diploma: voorkant + achterkant in één pdf document
 • Transcript/diplomasupplement: één pdf document (meestal 3-4 pagina’s)
 • Thesis: één pdf document
 • Studieprogramma: één pdf document
 • Studieprogramma dat te groot is om door te mailen in één pdf: pdf met studieprogramma deel 1 + pdf met studieprogramma deel 2
 • Bewijzen werkervaring: één pdf document

Aanbevolen software
Je kan documenten scannen met een smartphone en samenvoegen in een pdf via een gratis app.

 • Werk je met een smartphone? Download dan bijvoorbeeld Geniusscan, Camscanner, Microsoft Office Lens of Google Drive en maak één PDF bestand per op te laden document
 • Werk je met een PC? Laad je scans op naar je PC en gebruik PDFSAM of een online tool zoals Smallpdf, 2pdf, Topdf,… om de scans samen te voegen tot één PDF bestand per gevraagd document. 

naar boven


Welke documenten heb je nodig?

Kopie van je identiteitsbewijs

Dit is een kopie van je paspoort of identiteitskaart. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een ander officieel identiteitsbewijs van je land van herkomst zijn, maar ook een Belgisch paspoort of verblijfsdocument, bijvoorbeeld een attest van immatriculatie.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe.

 

Kopie van je diploma

Het diploma is het officiële document dat bewijst dat je de opleiding succesvol hebt gevolgd. In de meeste landen is dit het document dat je voorlegt aan werkgevers. In sommige landen is dit een groot en rijkelijk versierd document dat men inkadert en aan de muur hangt.

Als je niet (meer) over het diploma beschikt, kan je een vervangend attest van het diploma indienen. Er is altijd ten minste een bewijsstuk nodig dat aantoont dat je je opleiding in het buitenland hebt afgerond: een duplicaat van het diploma, een voorlopig diploma, een puntenlijst van het laatste jaar.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie toe van een beëdigde vertaling in het Nederlands. De vertaling moet opgesteld zijn door een vertaler die bij een Belgische rechtbank beëdigd is.

 

Kopie van het overzicht van alle gevolgde vakken met resultaten en aantal lesuren per vak

Dit document bevat een overzicht van alle gevolgde vakken met de behaalde resultaten. Voor de erkenning van een buitenlands secundair onderwijsdiploma voeg je de rapporten van het laatste jaar toe. Bij Europese hoger onderwijsdiploma’s bevindt deze informatie zich gewoonlijk in het diplomasupplement. Veelvoorkomende synoniemen voor dit document zijn transcript, relevé des cotes of relevé de notes, Zeugnis…

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 

Kopie van het officiële studieprogramma met beschrijving van de inhoud van vakken (alleen verplicht bij specifieke erkenningsprocedure)

Dit document beschrijft de inhoud van alle vakken van je opleiding zoals deze werden aangeboden toen je studeerde. Je kan het document opvragen bij de administratie van je onderwijsinstelling. Vaak vind je het ook op de website van je onderwijsinstelling. Je vermeldt dan bij je aanvraag de link naar de website waar NARIC het studieprogramma kan vinden.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een zelfgemaakte samenvatting van 5 tot 10 regels per vak in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 

Kopie van je scriptie

Als onderdeel van hoger onderwijsopleidingen moet men vaak een thesis of afstudeerproject schrijven. Als je een thesis of afstudeerproject hebt gemaakt, voeg je een kopie van dit document toe aan je dossier. Veelvoorkomende synoniemen voor dit document zijn masterproef, thesis, final project, dissertation, resumé…

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een zelfgemaakte samenvatting van ten minste 5 tot 10 pagina’s in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag. In deze samenvatting geef je uitleg over je:

 • Inhoudstafel
 • Onderzoeksopzet (onderzoeksvragen, hypothese)
 • Gebruikte literatuur en de theoretische achtergrond
 • Gebruikte onderzoeksmethoden en het verloop van je onderzoek
 • Conclusie
 • De bibliografie als de originele thesis niet in Latijns schrift geschreven is (telt niet mee voor het vereiste minimum aantal pagina’s van de samenvatting)

 

Kopie van je curriculum vitae (verplicht voor artsen, aanbevolen in overige gevallen)

Voeg een kopie van een recent curriculum vitae (cv) toe aan je dossier.

 

Kopie van je stageattesten (verplicht bij medische en zorgberoepen, aanbevolen in overige gevallen)

Deze documenten bevatten informatie over je stageperiodes:

 • Duur van de stage
 • Uitgevoerde taken
 • De dienst waar je stage gelopen hebt
 • Evaluatie van je stages

De documenten zijn gewoonlijk opgemaakt en ondertekend door het stagebedrijf of de onderwijsinstelling.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 

Kopie van de documenten die je relevante beroepservaring aantonen (verplicht bij medische en zorgberoepen, aanbevolen in overige gevallen)

Deze documenten bevatten informatie over je beroepservaring. Bijvoorbeeld:

 • Wie was je werkgever?
 • Voor welke dienst heb je gewerkt?
 • Hoe lang heb je er gewerkt?
 • Welke taken voerde je uit?

Je werkgever kan deze documenten opstellen.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 

Kopie van je portfolio (verplicht bij artistieke opleidingen)

Als kunstenaar of architect heb je gewoonlijk een portfolio met daarin een overzicht van je werk tijdens en na je gevolgde opleiding. Voeg een kopie van dit portfolio toe aan je dossier.

naar boven


Moet je originele documenten bezorgen?

Nee, kopieën of scans van je documenten zijn voldoende. Als je originele documenten nodig zijn voor een authenticiteitscontrole, zal NARIC je contacteren.

naar boven


Moeten deze documenten gelegaliseerd zijn?

Nee. Je documenten moeten geen apostille of een andere vorm van legalisatie bevatten.

naar boven


Moet je voor alle behaalde diploma’s documenten bezorgen?

Je voegt alle documenten toe voor het diploma waarvoor je een erkenning aanvraagt.

Als je een erkenning aanvraagt van een diploma secundair onderwijs, kan het relevant zijn om een diploma of een bewijs van slagen van een opleiding hoger onderwijs voor te leggen als bijkomende informatie.

Als je een erkenning aanvraagt voor een hoger onderwijsdiploma dat volgt op een ander hoger onderwijsdiploma (master, tweede cyclus…), voeg je ook alle vereiste documenten voor de voorgaande hoger onderwijsdiploma’s aan je dossier toe.

Als je een erkenning aanvraagt voor een doctoraat (PhD), voeg je ook alle vereiste documenten toe voor het diploma dat je toegang verschafte tot het doctoraat.

naar boven


Wat als je een document niet (meer) kan verkrijgen?

Als de onderwijsinstelling een document niet meer kan bezorgen, moet de instelling dat schriftelijk bevestigen.

Als dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld, voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

naar boven

Door het hoge aantal aanvragen en een beperkte capaciteit is het momenteel niet mogelijk om alle erkenningsaanvragen tijdig te verwerken. De wachttijd tussen de ontvangst van je aanvraag en de effectieve opstart van de behandeling is momenteel ongeveer één maand. Gelieve in tussentijd geen contact op te nemen met NARIC-Vlaanderen om de status van je aanvraag na te gaan. Je dossier is wellicht nog niet in behandeling.

 • Zorg ervoor dat je dossier volledig is wanneer je het indient zodat er geen tijd verloren gaat zodra je aanvraag behandeld kan worden.
 • Volg nauwgezet de instructies over hoe je je documenten op de juiste manier bezorgt.
 • Je kan altijd de status van je dossier online raadplegen.
Aanvraagformulier buitenlands diploma
Fiche gezondheidszorg