Specifieke erkenning diploma's gezondheidszorgberoepen

Over welke beroepen gaat het?

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Ziekenhuisapothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptisten, medisch laboratoriumtechnologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

naar boven


 

Of je een aanvraag moet indienen bij NARIC, hangt af van de vraag of je je diploma binnen of buiten de Europese Economische Ruimte hebt behaald.

Je diploma Je nationaliteit Wat moet je doen
van de Europese Economische Ruimte (EER)** EER* Vraag de erkenning aan bij Zorg en Gezondheid
niet-EER
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)**, maar wel gelijkgesteld in een EER-land EER*

buiten de Europese Economische Ruimte (EER)** EER*

Vraag de specifieke erkenning van je diploma aan bij NARIC. Daarna vraag je een visum aan bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Ben je getrouwd met een EER-burger? Vraag dan de specifieke erkenning van je diploma aan bij NARIC. Daarna vraag je je erkenning bij Zorg en Gezondheid.

niet-EER

* Je nationaliteit is van de EER in deze gevallen:

 • Iedereen die de nationaliteit heeft van een van de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
   
 • Je wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor een van deze landen of met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan.
   
 • Indien je getrouwd of wettelijk samenwonend bent met een Europees onderdaan en gevestigd in België dan kom je ook in aanmerking als Europese onderdaan.

** De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

naar boven