Specifieke erkenning diploma's gezondheidszorgberoepen

Over welke beroepen gaat het?

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Ziekenhuisapothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptisten, medisch laboratoriumtechnologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

naar boven


 

Waar je je diploma hebt behaald, bepaalt waar je je aanvraag moet indienen: NARIC of Zorg en gezondheid

Je diploma Je nationaliteit Wat moet je doen
van de Europese Economische Ruimte (EER)** EER* Vraag de erkenning aan bij Zorg en Gezondheid
niet-EER
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)**, maar wel gelijkgesteld in een EER-land EER*

buiten de Europese Economische Ruimte (EER)** EER*

Vraag de specifieke erkenning van je diploma aan bij NARIC. Daarna vraag je een visum aan bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

niet-EER

* Je nationaliteit is van de EER in deze gevallen:

 • Iedereen die de nationaliteit heeft van een van de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
   
 • Je wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor een van deze landen of met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan.
   
 • Indien je getrouwd of wettelijk samenwonend bent met een Europees onderdaan en gevestigd in België dan kom je ook in aanmerking als Europese onderdaan.

** De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

naar boven


 • Verpleegkunde en zorgkundige
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde