Specifieke erkenning diploma's gezondheidszorgberoepen

Over welke beroepen gaat het?

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Ziekenhuisapothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptisten, medisch laboratoriumtechnologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

naar boven


 

Waar je je diploma hebt behaald, bepaalt waar je je aanvraag moet indienen: NARIC of Zorg en gezondheid

Ga dit eenvoudig na door de vragen in te vullen en krijg advies op maat van jouw persoonlijke situatie.

Je diploma Je nationaliteit Wat moet je doen
van de Europese Economische Ruimte (EER)** EER* Vraag de erkenning aan bij Zorg en Gezondheid
niet-EER
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)**, maar wel gelijkgesteld in een EER-land EER*

buiten de Europese Economische Ruimte (EER)** EER*

Vraag de specifieke erkenning van je diploma aan bij NARIC. Daarna vraag je een visum aan bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

niet-EER

* Je nationaliteit is van de EER in deze gevallen:

 • Iedereen die de nationaliteit heeft van een van de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
   
 • Je wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor een van deze landen of met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan.
   
 • Indien je getrouwd of wettelijk samenwonend bent met een Europees onderdaan en gevestigd in België dan kom je ook in aanmerking als Europese onderdaan.

** De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

naar boven


 • Verpleegkunde en zorgkundige
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde