Informatie voor vluchtelingen

Voor wie

 • Asielzoeker: diende een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
   
 • Erkend vluchteling: krijgt van de bevoegde federale instanties de internationale beschermingsstatus van ‘vluchteling’.
   
 • Subsidiair beschermde: komt niet in aanmerking voor de status van erkend vluchteling maar heeft een persoonlijk en reëel risico op ernstige schade wanneer hij terugkeert naar het land van herkomst.
 • Tijdelijk beschermde: krijgt van de bevoegde federale instanties het statuut van ‘tijdelijk beschermde’ (bijv. in het kader van de crisis in Oekraïne).

Asielzoekers, erkend vluchtelingen, subsidiair beschermden en tijdelijk beschermden hebben een wettig verblijfsstatuut.

Meer informatie vind je op de pagina van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

naar boven


Kosteloze procedure

Als je op het moment van je aanvraag het statuut hebt van asielzoeker, erkend vluchteling, subsidiair beschermde of tijdelijk beschermden, kan je gratis een aanvraag indienen voor de erkenning van je buitenlands studiebewijs. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan je daarbij helpen.

naar boven


Beschik je over alle nodige documenten?

Controleer of je over alle verplichte documenten beschikt.

Ja 

NARIC- behandelt je dossier via de gewone procedure.

Nee

 • Je hebt ten minste een bewijsstuk nodig dat aantoont dat je je opleiding in het buitenland afgerond hebt. Bijvoorbeeld een diploma, een puntenlijst van het laatste jaar, een voorlopig diploma of een duplicaat van een diploma.
   
 • Dien een aanvraag in voor de erkenning van je buitenlands studiebewijs.
   
 • Vul de bijkomende vragenlijst (docx bestandFiche vluchtelingen/Annex refugees (227 kB) ) in.
   
 • Kies voor een niveau-erkenning van je buitenlands diploma.
   
 • Kies alleen voor een specifieke erkenning als:
  • Je een gereglementeerd beroep wil uitoefenen. Bijvoorbeeld verpleegkundige, arts, architect…
  • Je een beroep met een beschermde titel wil uitoefenen. Bijvoorbeeld industrieel ingenieur, handelsingenieur, meester, dierenarts, vroedvrouw, maatschappelijk assistent…

naar boven